DuvTeatern

Anna Blom samarbetar med DuvTeatern i ett historieprojekt, som är DuvTeaterns sätt att uppmärksamma att Finland fyller 100 år 2017. I arbetsgruppen vill vi belysa överraskande och gömda erfarenheter i historien och förstå mer av vårt land och hur det blivit denna plats där vi lever idag. Vi ställer också frågor om maktförhållanden i det historiska berättandet: vilka är med i berättelserna, varför just de, finns det saker som aldrig berättas och vad betyder det för oss?

Arbetet finansieras delvis med hjälp av ett 1-årigt stipendium för konstnärligt arbete från Svenska Kulturfonden till Anna Blom.

Här finns mer information om DuvTeatern: http://www.duvteatern.fi