Längtan

En serie web-drama där vi skapar fiktion i samarbete med publiken. Temat är Längtan. Vi efterlyser publikens egna upplevelser och berättelser, som blir basen för seriens manus.

Projektet har lanserats på svenska.yle.fi/langtan, där kan du också se hur du kan vara med i projektet.

Enligt planerna publiceras den färdiga serien på Svenska Yle år 2018.

Web-serien skapas i samarbete med Ville Tanttu, för Svenska Yle/Maria Lundström. Serien finansieras av Svenska Yle, Svenska Kulturfonden och Konstsamfundet.