Läromedel

Anna Blom har skrivit texter och skapat kortfilmer till bokserierna Galleri (B-svenska för gymnasiet) Megafon (svenska för åk 6-9) och Fokus (B-svenska för gymnasiet).
Boken Megafon valdes till Finlands vackraste lärobok år 2012 och belönades med Otavas läromedelspris år 2016.
Läromedelsarbetet har understötts av Finlands Facklitterära författare rf och av Otava. Förläggare för samtliga böcker är Otava.